Relokacja Zasilaczy Awaryjnych, Serwerów i Szaf Rackowych z wyposażeniem

Zamów wycenę

Oferujemy profesjonalne usługi relokacji zasilaczy awaryjnych i serwerów, które zapewniają bezpieczne i sprawnie przeprowadzone przeniesienie urządzeń z jednego miejsca do drugiego. Oto jak wygląda proces relokacji:

  1. Ocena i Planowanie: Nasz zespół specjalistów dokonuje szczegółowej oceny obecnej infrastruktury oraz warunków, w których znajdują się zasilacze awaryjne i serwery. Na podstawie zebranych informacji tworzymy plan relokacji, uwzględniający wszelkie czynniki, które mogą wpłynąć na proces przeniesienia.

  2. Demontaż i Przygotowanie: Nasi doświadczeni technicy zajmują się demontażem i odpowiednim przygotowaniem zasilaczy awaryjnych i serwerów do transportu. Każde urządzenie jest starannie zabezpieczone, aby zapobiec uszkodzeniom podczas przewozu.

  3. Transport: Po odpowiednim zabezpieczeniu, zasilacze awaryjne i serwery są transportowane do nowej lokalizacji zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Dysponujemy odpowiednimi środkami transportu oraz zapewniamy bezpieczny przewóz urządzeń.

  4. Instalacja i Konfiguracja: Po dotarciu do nowej lokalizacji, nasz zespół przystępuje do instalacji i konfiguracji zasilaczy awaryjnych i serwerów. Dbamy o to, aby urządzenia zostały właściwie zainstalowane i skonfigurowane, zapewniając ich prawidłowe działanie.

  5. Testowanie i Wdrożenie: Po zakończeniu instalacji, przeprowadzamy kompleksowe testy funkcjonalne, aby upewnić się, że wszystkie urządzenia działają zgodnie z oczekiwaniami. Gdy wszystkie testy zostaną pomyślnie zakończone, przystępujemy do pełnego wdrożenia systemu w nowej lokalizacji.

  6. Szkolenie Personelu: Oferujemy również szkolenie dla personelu z obsługi nowo zainstalowanych zasilaczy awaryjnych i serwerów, aby zapewnić im pełną kompetencję w korzystaniu z tych urządzeń.

Dzięki naszym usługom relokacji zasilaczy awaryjnych i serwerów, możesz mieć pewność, że przeniesienie Twojej infrastruktury IT będzie wykonane profesjonalnie i bez zakłóceń dla Twojej działalności.